เก็ง

ภาษาอังกฤษ


v estimate
คำอธิบาย: คาดหมายไว้อย่างมั่นใจ
ความหมายเหมือนกับ: กะ , คาด , คะเน , คาดหมาย , เดา , คาดเดา
คำที่เกี่ยวข้อง: guess , assume , conjecture , predict , speculate
ตัวอย่างประโยค: ผมเก็งการจราจรกรุงเทพฯ ผิดไปนิดเลยมาก่อนเวลา