เกเร

ภาษาอังกฤษ


v misbehave
คำอธิบาย: มีนิสัยเป็นพาล ชอบแกล้ง ชอบรังแกและเอาเปรียบ
ความหมายเหมือนกับ: เกกมะเหรก , เกกมะเหรกเกเร , เกเรเกตุง
คำที่เกี่ยวข้อง: be disobedient , be roguish , be delinquent
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้างานแต่ละคนล้วนมีปัญหาว่าคนงานในฝ่ายของตนเกเร ขาดระเบียบวินัย จึงต้องมาประชุมถกเถียงกันเพื่อหาทางแก้ไข
adj roguish
คำอธิบาย: มีนิสัยเป็นพาล ชอบแกล้ง ชอบรังแกและเอาเปรียบ
ความหมายเหมือนกับ: เกกมะเหรก , เกกมะเหรกเกเร , พาลเกเร
คำที่เกี่ยวข้อง: knavish , wayward , trouble-making , unruly , delinquent , misbehaved
ตัวอย่างประโยค: ความท้อแท้และผิดหวังกระทบกระเทือนทางอารมณ์ทำให้เด็กว่านอนสอนง่ายกลายเป็นเด็กเกเรได้