เกือบจะ

ภาษาอังกฤษ


adv about
ความหมายเหมือนกับ: แทบจะ , เกือบ
คำที่เกี่ยวข้อง: almost , shortly , nearly
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่เด็กกลัวมากที่สุดในโลกคือผีและเป็นเช่นนี้เกือบจะทุกแห่งในประเทศไทย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top