เกือบ

ภาษาอังกฤษ


adv nearly
ความหมายเหมือนกับ: แทบ , เจียน , จวน , หวิด , เกือบจะ
คำที่เกี่ยวข้อง: almost , shortly , closely
ตัวอย่างประโยค: ขั้นตอนระหว่างกระบวนการแปลจะมีการแก้ไขแทรกอยู่ด้วยเกือบทุกขั้นตอน

คำที่มี "เกือบ" ในคำ


เกือบจะ adv about
ความหมายเหมือนกับ: แทบจะ , เกือบ
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่เด็กกลัวมากที่สุดในโลกคือผีและเป็นเช่นนี้เกือบจะทุกแห่งในประเทศไทย

เกือบตาย v almost die
คำอธิบาย: เกือบจะเสียชีวิต
ตัวอย่างประโยค: อุบัติเหตุรถชนทำให้เขาเกือบตายดีที่ว่ามีพลเมืองดีมาช่วยไว้ทัน

เกือบเต็ม adv almost

เกือบไม่รอด adv hard
ความหมายเหมือนกับ: เกือบตายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top