เกือบ

ภาษาอังกฤษ


adv nearly
ความหมายเหมือนกับ: แทบ , เจียน , จวน , หวิด , เกือบจะ
คำที่เกี่ยวข้อง: almost , shortly , closely
ตัวอย่างประโยค: ขั้นตอนระหว่างกระบวนการแปลจะมีการแก้ไขแทรกอยู่ด้วยเกือบทุกขั้นตอน