เกี่ยง

ภาษาอังกฤษ


v haggle
คำอธิบาย: อาการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมทำเพราะกลัวจะเสียเปรียบกันเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: เกี่ยงงอน
คำที่เกี่ยวข้อง: be too mindful , dispute , counterpurpose , take advantage , be incompatible
ตัวอย่างประโยค: พอให้ทำอะไรจะไม่ค่อยมีใครยอมทำเพราะมัวเกี่ยงกันและถึงแม้ทำด้วยกันก็มักจะมีปัญหา