เกลี้ยงเกลา

ภาษาอังกฤษ


adj smooth
ความหมายเหมือนกับ: สะอาด , เนียน , หมดจด
คำที่เกี่ยวข้อง: clear , even , clean , unblemished
คำตรงข้าม: กร้าน , หยาบ , ขรุขระ , สาก , กระด้าง
ตัวอย่างประโยค: เสาใต้ถุนเรือนเป็นต้นไม้กลมปอกเปลือกจนได้เนื้อไม้ที่เกลี้ยงเกลา ดูแห้งกร้านแต่แข็งแรงรองรับตัวบ้าน
v be sleek
ความหมายเหมือนกับ: หมดจด
คำที่เกี่ยวข้อง: be smooth , be even , be neat and clean , be unblemished
คำตรงข้าม: กร้าน , หยาบ , หยาบกร้าน
ตัวอย่างประโยค: ใบหน้าของหล่อนเกลี้ยงเกลา สะอาดสะอ้าน แต่สีหน้าดูเฉย มองไม่ถนัดว่าทุกข์หรือสุข