เกลียดชัง

ภาษาอังกฤษ


v loathe
คำอธิบาย: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
ความหมายเหมือนกับ: เกลียด , ชัง , ชิงชัง
คำที่เกี่ยวข้อง: hate , detest , despise , abhor
คำตรงข้าม: รัก , ชอบ
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มสาว มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม

คำที่มี "เกลียดชัง" ในคำ


ความเกลียดชัง n hatred
ความหมายเหมือนกับ: ความชัง , ความเกลียด
คำตรงข้าม: ความรัก
ตัวอย่างประโยค: ลูกเลี้ยงมักจะได้รับความเกลียดชังจากแม่เลี้ยงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top