เกลียด

ภาษาอังกฤษ


v hate
คำอธิบาย: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
ความหมายเหมือนกับ: ชัง , เกลียดชัง , ชิงชัง
คำที่เกี่ยวข้อง: detest , abhor , despise , loathe , dislike
คำตรงข้าม: รัก , ชอบ
ตัวอย่างประโยค: ทฤษฎีการการเรียนรู้กล่าวว่าคนจะไม่สามารถเกลียดหรือรักสิ่งที่เขาไม่รู้จัก

คำที่มี "เกลียด" ในคำ


เกลียดชัง v loathe
คำอธิบาย: ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็น
ความหมายเหมือนกับ: เกลียด , ชัง , ชิงชัง
คำตรงข้าม: รัก , ชอบ
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาเป็นคนหนุ่มสาว มีความคิดเร่าร้อน รักความเป็นธรรม และเกลียดชังความอยุติธรรม

จงเกลียดจงชัง v hate
คำอธิบาย: ผูกใจเกลียดชังอย่างยิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เกลียด , เกลียดชัง , รังเกียจ
คำตรงข้าม: ชอบ , รัก , พอใจ , รักใคร่
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเธอจึงจงเกลียดจงชังผมนัก

น่าเกลียด adj ugly
คำอธิบาย: ไม่น่ารัก, ไม่น่ามอง
ความหมายเหมือนกับ: ขี้เหร่ , ขี้ริ้วขี้เหร่ , น่าเกลียดน่าชัง
คำตรงข้าม: สวย , น่ารัก
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่อยากเลี้ยงแมวน่าเกลียดตัวนี้เอาไว้

น่าเกลียด adj disgusting
คำอธิบาย: ที่ไม่น่ายกย่อง, ที่ทำไม่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: น่ารังเกียจ , น่าชัง
คำตรงข้าม: น่ายกย่อง , น่าสรรเสริญ

น่าเกลียด v disgust
คำอธิบาย: ทำตัวไม่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: น่ารังเกียจ , น่าชัง
คำตรงข้าม: น่ายกย่อง , น่าสรรเสริญ
ตัวอย่างประโยค: เขาน่าเกลียดมากที่ประพฤติตัวเช่นนี้

น่าเกลียด v be ugly
คำอธิบาย: ไม่น่ารัก
ความหมายเหมือนกับ: ขี้เหร่ , ขี้ริ้วขี้เหร่
คำตรงข้าม: สวย , น่ารัก
ตัวอย่างประโยค: ชุดนี้น่าเกลียดทั้งแบบและสี

น่าเกลียดน่ากลัว v frighten
ความหมายเหมือนกับ: น่าเกลียด , น่าขยะแขยง , น่ากลัว
คำตรงข้าม: น่ารัก , สวย
ตัวอย่างประโยค: ชาวทมิฬยิ้มง่ายและบริสุทธิ์ ไม่น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนความหมายในภาษาไทย

น่าเกลียดน่ากลัว adj disgusting
ความหมายเหมือนกับ: น่าเกลียด , น่าขยะแขยง , น่ากลัว
คำตรงข้าม: น่ารัก , สวย

น่าเกลียดน่าชัง adj cute
ความหมายเหมือนกับ: น่ารัก , น่าเอ็นดู
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้เหร่

น่าเกลียดน่าชัง v to be cute
ความหมายเหมือนกับ: น่ารัก , น่าเอ็นดู
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค: หน้าตาเด็กฝรั่งที่เขาอุ้มอยู่น่าเกลียดน่าชังเหลือเกิน

ความเกลียด n hate
ความหมายเหมือนกับ: ความชัง , ความเกลียดชัง , ความรังเกียจ
คำตรงข้าม: ความชอบ , ความรัก
ตัวอย่างประโยค: ผลของความเกลียดมีแต่สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้น

ความเกลียดชัง n hatred
ความหมายเหมือนกับ: ความชัง , ความเกลียด
คำตรงข้าม: ความรัก
ตัวอย่างประโยค: ลูกเลี้ยงมักจะได้รับความเกลียดชังจากแม่เลี้ยงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top