เกรงกลัว

ภาษาอังกฤษ


v revere
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , หวาดกลัว , หวาดหวั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: be afraid of , scare , fear
คำตรงข้าม: กล้า , กล้าหาญ
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยไม่เกรงกลัวอุปสรรคใดๆ ทั้งสิ้น

คำที่มี "เกรงกลัว" ในคำ


ความเกรงกลัว n fear
ความหมายเหมือนกับ: ความกลัวเกรง
คำตรงข้าม: ความกล้า
ตัวอย่างประโยค: การลงทัณฑ์ช่วยทำให้ผู้ที่ทำผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทำผิดอีก

ความเกรงกลัวบาป n conscience
ความหมายเหมือนกับ: ความละอายบาปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top