เกรง

ภาษาอังกฤษ


v fear
คำอธิบาย: นึกกลัวไปเอง, นึกวิตกไปเอง
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , หวั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: be afraid of , be in awe of , dread
คำตรงข้าม: กล้า
ตัวอย่างประโยค: บรรดาผู้บริการเกรงว่า การนำรถหุ่นยนต์มาใช้งานจะทำให้คนงานไม่พอใจ