ุเฉพาะ

ภาษาอังกฤษ


v be particular
ความหมายเหมือนกับ: เจาะจง , บังเอิญ , เฉพาะเจาะจง
คำที่เกี่ยวข้อง: be specific , be limited