อ้ายขิก

ภาษาอังกฤษ


n carved wood of penis
ความหมายเหมือนกับ: ปลัดขิก
คำที่เกี่ยวข้อง: replica of human penis
n small wooden image of penis
ความหมายเหมือนกับ: ขุนเพ็ด