อ้อนวอน

ภาษาอังกฤษ


v plead
คำอธิบาย: พยายามพูดขอร้อง
ความหมายเหมือนกับ: วิงวอน
คำที่เกี่ยวข้อง: beg , beseech , appeal , ask , implore , petition , request , pray , solicit
ตัวอย่างประโยค: แกอ้อนวอนฉันตั้งเท่าไหร่ ฉันทนไม่ไหวจึงยอมเมตตาให้กู้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top