อ่อนโยน

ภาษาอังกฤษ


adj gentle
คำอธิบาย: มีกิริยาวาจานิ่มนวล
ความหมายเหมือนกับ: สุภาพ , นุ่มนวล
คำที่เกี่ยวข้อง: tender , soft
ตัวอย่างประโยค: น้ำเสียงนุ่มนวลบอกนิสัยอ่อนโยนของเขา