อ่อนหวาน

ภาษาอังกฤษ


adj sweet
ความหมายเหมือนกับ: ไพเราะ , น่าฟัง , อ่อนโยน
คำที่เกี่ยวข้อง: soft , pleasant
ตัวอย่างประโยค: เธอพูดจาวาอ่อนหวานและมีอารมณ์ขันจนทำให้ผู้คนรอบข้างต่างพากันชื่นชม