อ่อนน้อม

ภาษาอังกฤษ


adj well-mannered
ความหมายเหมือนกับ: นอบน้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: respectful , submissive , humble , reverent
คำตรงข้าม: มือแข็ง