อ่อน

ภาษาอังกฤษ


adj immature
คำอธิบาย: ที่ยังมีอายุไม่มาก
คำที่เกี่ยวข้อง: unripe , green
ตัวอย่างประโยค: มะเขือนี้ถ้าผลอ่อนจะไม่ขม
v be young
คำอธิบาย: อายุน้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: be tender
ตัวอย่างประโยค: ฉันอ่อนกว่าพี่ 2 ปี
v deform
คำอธิบาย: กดให้เปลี่ยนรูปได้ง่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: be malleable , be pliable
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้ตัวอ่อนเหลือเกิน