อู่ซ่อมรถ

ภาษาอังกฤษ


n garage
n garage
หน่วยนับ: อู่, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: อู่ , อู่รถ