อุบล

ภาษาอังกฤษ


n lotus
ความหมายเหมือนกับ: ปทุม , บัว , ดอกบัว
คำที่เกี่ยวข้อง: Nelumbium speciosum
n water lily
ความหมายเหมือนกับ: บงกช , บัวหลวง , บัวก้าน , นิลุบล , บัว , นิโลบล , สัตตบุษย์
คำที่เกี่ยวข้อง: lotus
คำตรงข้าม: ดอก