อุทร

ภาษาอังกฤษ


n abdomen
ความหมายเหมือนกับ: ท้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: belly