อุทร

ภาษาอังกฤษ


n abdomen
ความหมายเหมือนกับ: ท้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: belly

คำที่มี "อุทร" ในคำ


ร่วมอุทร adj of the same mother
คำอธิบาย: มีแม่เดียวกัน, ร่วมท้องเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมท้อง , ร่วมแม่
คำตรงข้าม: ต่างแม่ , คนละแม่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top