อุดมสมบูรณ์

ภาษาอังกฤษ


adv plentifully
ความหมายเหมือนกับ: มาก , มากมาย , ดก , บริบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: abundantly
คำตรงข้าม: ขาดแคลน
ตัวอย่างประโยค: ช่างไทยปรารถนาที่จะมีวัสดุใช้ในการสร้างงานศิลปกรรมอย่างอุดมสมบูรณ์
v be plentiful
ความหมายเหมือนกับ: มาก , มากมาย , ดก , บริบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: be abundant
คำตรงข้าม: ขาดแคลน
v abound
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: be plentiful , be abundant , be ample , be rich , be profuse
ตัวอย่างประโยค: คนเรารู้จักแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน เพื่อทำให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ขึ้น
adv plentifully
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: abundantly , amply , profusely
ตัวอย่างประโยค: ปลาที่อาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งนี้มีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณ์

คำที่มี "อุดมสมบูรณ์" ในคำ


ความอุดมสมบูรณ์ n richness
คำอธิบาย: ความบริบูรณ์ด้วยสิ่งต่างๆ มากมายโดยไม่มีส่วนใดขาดตกบกพร่อง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top