อื้อ

ภาษาอังกฤษ


adv abundant
คำที่เกี่ยวข้อง: plentiful
ตัวอย่างประโยค: สวนดุสิตโพลล์ชี้ปริญญาตรี-โทตกงานอื้อ

คำที่มี "อื้อ" ในคำ


อื้อซ่า adj abundant
ความหมายเหมือนกับ: มาก , มากมาย , กระบุงโกย , โข , บานตะเกียง , บานตะโก้ , บานตะไท , บานเบอะ , บานเบิก , มากมายก่ายกอง , เยอะ , แยะ , เยอะแยะ , อักโข , อื้อ
คำตรงข้าม: น้อย , เบาบาง

อื้อฉาว v be scandalous
คำอธิบาย: รู้กันโดยทั่วไปทั้งๆ ที่ต้องการให้เรื่องหรือข่าวนั้นๆ เป็นความลับ
ความหมายเหมือนกับ: ฉาวโฉ่
ตัวอย่างประโยค: ข่าวการโกงกินในโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้อื้อฉาวไม่แพ้ข่าวทุจริตยาชาวชนบทยากจน

อื้อฮือ int ah
คำอธิบาย: เสียงอุทานแสดงความประหลาดใจ

อื้อฉาว adj scandalous
คำอธิบาย: รู้กันโดยทั่วไปทั้งๆ ที่ต้องการให้เรื่อง หรือข่าวนั้นๆ เป็นความลับ
ความหมายเหมือนกับ: ฉาวโฉ่
ตัวอย่างประโยค: การปลูกต้นปาล์มริมถนนในย่านรามอินทราเกิดเป็นกรณีอื้อฉาวโด่งดังไปทั่วในเรื่องการจัดซื้อที่ไม่โปร่งใส

อื้ออึง adj loud
คำอธิบาย: ที่เซ็งแซ่
ความหมายเหมือนกับ: สนั่น , ดังลั่น , เอิกเกริก
ตัวอย่างประโยค: เสียงอื้ออึงของผู้คนในละแวกนั้นดังหวีดลั่น

อื้ออึง v (of the ears) ring
คำอธิบาย: เซ็งแซ่ไปหมด
ความหมายเหมือนกับ: สนั่น , ดังลั่น , เอิกเกริก
ตัวอย่างประโยค: ลมหายใจของเขาใกล้จะหมด หูของเขาเริ่มอื้ออึง

เรื่องอื้อฉาว n scandal
คำอธิบาย: เรื่องไม่ดีไม่งามที่รู้กันไปทั่ว
หน่วยนับ: เรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องฉาวโฉ่
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจมือดีต้องมาทำงานเป็นพ่อครัวบนเรือ เพราะเรื่องอื้อฉาวที่ถูกใส่ร้าย

อื้อ v express
คำอธิบาย: กล่าวถ้อยคำ
ตัวอย่างประโยค: นางรำร่ายฟ้อนออกมานั่งบนขอนไม้พลางเอื้อนเพลงรำ

อื้อ v draw out the note
คำอธิบาย: ออกเสียงไปตามทำนองที่ไม่มีเนื้อร้อง, ยืดหรือลากเสียงออกไปให้เข้ากับจังหวะของทำนองเพลง
ความหมายเหมือนกับ: อื้น , เอิ้น , เรียก , ร้องเรียก , เอ่ย
ตัวอย่างประโยค: พ่อเอ่ยปากราวจะเอื้อนเอ่ยคำพรอันประเสริฐให้แก่ลูก

อื้ออาทร v help each other
ความหมายเหมือนกับ: เอื้ออารี , มีน้ำใจ , เอื้อเฟื้อ , เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ตัวอย่างประโยค: ถ้าทุกคนในสังคมเอื้ออาทรต่อกันจะทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น

อื้ออารี v help
ความหมายเหมือนกับ: มีน้ำใจ , เอื้ออาทร , เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ , เอื้อเฟื้อ
ตัวอย่างประโยค: คนท้องถิ่นบางคนได้แสดงน้ำใจที่จะเอื้ออารีผมในเรื่องที่พักและอาหารการกิน

ความเอื้ออาทร n generosity
คำอธิบาย: ความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: ความเอื้อเฟื้อ , ความเอื้ออารี
ตัวอย่างประโยค: เจ้านายดูจะให้ความเอื้ออาทรต่อพวกคนงานหน้าใหม่เป็นพิเศษโดยเฉพาะสาวๆ สวยๆ

ความอื้อฉาว n notoriety
คำอธิบาย: การรู้จักกันไปทั่วในเรื่องที่ไม่ดีงาม
ความหมายเหมือนกับ: ความฉาวโฉ่
ตัวอย่างประโยค: ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาสถาบันราชภัฏเกิดความอื้อฉาวหลายประการ ที่ครึกโครมมากที่สุดก็คือการซื้อขายเกรด

เคี้ยวเอื้อ v ruminate
คำอธิบาย: อาการที่ควายสำรอกอาหารออกมาเคี้ยวให้ละเอียด
ความหมายเหมือนกับ: บดเอื้อง
ตัวอย่างประโยค: ควายสองตัวกำลังยืนเคี้ยวเอื้องอยู่ในนาอย่างมีความสุข

แค่เอื้อ adv very near
คำอธิบาย: อยู่ในวิสัยที่สามารถกระทำให้สำเร็จได้
ความหมายเหมือนกับ: ใกล้มาก , ใกล้แค่เอื้อม , ใกล้นิดเดียว
คำตรงข้าม: ไกลมาก , เกินเอื้อม , ไกลเกินเอื้อม
ตัวอย่างประโยค: พยายามอีกหน่อยนะ ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม

อื้ออำนวย v provide
คำอธิบาย: เอาใจใส่ให้, มีน้ำใจให้
ความหมายเหมือนกับ: อำนวย , ให้
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างให้แก่คณะสำรวจอย่างเต็มใจ

อิดเอื้อ v reluctant to say or do anything
คำอธิบาย: ไม่กล้าที่จะพูด, กล่าวไม่เต็มปาก, แสดงอาการไม่สู้เต็มใจ
ความหมายเหมือนกับ: อิดๆ เอื้อนๆ , กระอิดกระเอื้อน
ตัวอย่างประโยค: หากมีงานใดที่จะต้องขออนุมัติการใช้จ่าย เขาก็ให้โดยไม่อิดเอื้อน

อะเอื้อ adv continuously
ความหมายเหมือนกับ: เจื้อยแจ้ว , เอื่อยๆ

อาจเอื้อ v be presumptuous
คำอธิบาย: ล่วงเกินไม่รู้จักที่ต่ำสูง
ความหมายเหมือนกับ: ล่วงเกิน , บังอาจ , เอื้อมอาจ
คำตรงข้าม: เจียมตัว
ตัวอย่างประโยค: ขโมยอาจเอื้อมเข้าไปในบ้านนายตำรวจ

โอบเอื้อ v be generous
ความหมายเหมือนกับ: เอื้อเฟื้อ , เกื้อหนุน , โอบอ้อมอารี
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์เป็นคนใจดีมาก ท่านโอบเอื้อและเห็นอกเห็นใจคนอื่นเสมอ

โอบเอื้อ adj generous
ความหมายเหมือนกับ: เอื้อเฟื้อ , เกื้อหนุน , โอบอ้อมอารี

อื้อมอาจ v be impudent
คำอธิบาย: ล่วงเกินไม่รู้จักสูงต่ำ
ความหมายเหมือนกับ: อาจเอื้อม , บังอาจ
ตัวอย่างประโยค: ขโมยเอื้อมอาจเข้าไปในบ้านนายตำรวจ

สุดเอื้อ adj outreach
คำอธิบาย: เกินกว่าที่จะเอื้อมถึงได้
ตัวอย่างประโยค: เขาได้แต่ใฝ่ฝันถึงตำแหน่งอันสุดเอื้อมไม่จบไม่สิ้นเสียที

กระอิดกระเอื้อ v be reluctant
คำอธิบาย: ไม่เต็มใจทำ
ความหมายเหมือนกับ: อิดเอื้อน , อิดออด

กระอิดกระเอื้อ v be reluctant to speak
คำอธิบาย: ไม่กล้าที่จะพูด, กล่าวไม่เต็มปาก
ความหมายเหมือนกับ: อิดเอื้อน
ตัวอย่างประโยค: เขามัวแต่กระอิดกระเอื้อนไม่พูดออกมาเสียที

ความเอื้อเฟื้อ n generousness
คำอธิบาย: ความเผื่อแผ่ เช่น มีน้ำใจกว้างขวาง, รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก เช่น กว้างขวางในสังคม
ความหมายเหมือนกับ: ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้ามีความเอื้อเฟื้อต่อลูกน้องทุกคน

อื้อ adj gloomy

หูอื้อ v have a ringing in one´s
คำอธิบาย: หูไม่ได้ยิน มีเสียงดังอยู่ในหู
ตัวอย่างประโยค: เสียงรถไฟแล่นเข้าอุโมงค์ดังลั่นจนหูอื้อ

อื้อ v be charitable to
ความหมายเหมือนกับ: เอาใจใส่ , มีน้ำใจ , เห็นแก่
ตัวอย่างประโยค: ศรีนภาแสดงน้ำใจที่จะเอื้อต่อผมในเรื่องที่พักและอาหารการกิน

อื้อมมือ v reach out for
คำอธิบาย: ยื่นมือไปเพื่อหยิบของในที่ไกลมือ
ตัวอย่างประโยค: น้องคนกลางเอื้อมมือไปถอนหญ้าเขียวที่ขึ้นอยู่ตามนอกรั้วมาหลอกล่อกระต่าย

อื้อมมือ v reach out for
ความหมายเหมือนกับ: ใฝ่สูง

หูอื้อ v have a ringing in one´s
คำอธิบาย: หูไม่ได้ยิน มีเสียงดังอยู่ในหู
ตัวอย่างประโยค: เสียงรถไฟแล่นเข้าอุโมงค์ดังลั่นจนหูอื้อ

อื้อ v be charitable to
ความหมายเหมือนกับ: เอาใจใส่ , มีน้ำใจ , เห็นแก่
ตัวอย่างประโยค: ศรีนภาแสดงน้ำใจที่จะเอื้อต่อผมในเรื่องที่พักและอาหารการกิน

อื้อมมือ v reach out for
ความหมายเหมือนกับ: ใฝ่สูง

อื้อมมือ v reach out for
คำอธิบาย: ยื่นมือไปเพื่อหยิบของในที่ไกลมือ
ตัวอย่างประโยค: น้องคนกลางเอื้อมมือไปถอนหญ้าเขียวที่ขึ้นอยู่ตามนอกรั้วมาหลอกล่อกระต่าย

อื้อ v reach with the arm
คำอธิบาย: ยื่นมือไปเพื่อหยิบของในที่ไกลมือ
ตัวอย่างประโยค: ชายหนุ่มเขย่งตัวเพียงนิดเดียวก็เอื้อมมือปาดฝุ่นออกจากองค์พระได้

อื้อนเอ่ย v utter

อื้อเฟื้อ v care
ความหมายเหมือนกับ: พะวง , นำพา , เอาใจใส่ , เป็นห่วงเป็นใย , เอื้ออาทร
คำตรงข้าม: เห็นแก่ตัว

อื้อเฟื้อ v help each other
ความหมายเหมือนกับ: เอื้ออารี , มีน้ำใจ , เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ v help each other
ความหมายเหมือนกับ: เอื้ออารี , มีน้ำใจ , เอื้อเฟื้อ

อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ v help
ความหมายเหมือนกับ: มีน้ำใจ , เอื้ออาทร , เอื้อเฟื้อ

อื้อเฟื้อ v help
ความหมายเหมือนกับ: มีน้ำใจ , เอื้ออาทร , เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ v generous
ความหมายเหมือนกับ: โอบอ้อมอารี , เผื่อแผ่

ดังอื้ออึง v reverberate
ความหมายเหมือนกับ: ดังสนั่น , ดังกระหึ่ม

ความเอื้ออารี n generosity
ความหมายเหมือนกับ: ความเอื้อเฟื้อ

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ n generosity
ความหมายเหมือนกับ: ความเอื้อเฟื้อ

อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ adj generous
คำตรงข้าม: แล้งน้ำใจ

อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ v have the will
คำตรงข้าม: แล้งน้ำใจ

บดเอื้อ v ruminate

ใกล้แค่เอื้อ adv very near
ความหมายเหมือนกับ: ใกล้มาก , ใกล้นิดเดียว
คำตรงข้าม: ไกลมาก , เกินเอื้อม , ไกลเกินเอื้อม

ทำอิดเอื้อ v loiter

ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ n friendliness
ความหมายเหมือนกับ: ความรักใคร่ , ความประนีประนอม

อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ v have the will
ความหมายเหมือนกับ: มีน้ำใจ , ใจดี
คำตรงข้าม: แล้งน้ำใจ

ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ n friendliness
ความหมายเหมือนกับ: ความรักใคร่ , ความประนีประนอม

อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ v have the will
ความหมายเหมือนกับ: มีน้ำใจ , ใจดี
คำตรงข้าม: แล้งน้ำใจ

อิดๆ เอื้อนๆ v reluctant to say or do anything
ความหมายเหมือนกับ: กระอิดกระเอื้อน

อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ v be generous
ความหมายเหมือนกับ: อารี , โอบเอื้อ

อื้อเฟื้อ v be generous
ความหมายเหมือนกับ: เกื้อหนุน , โอบอ้อมอารี

อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ adj generous
ความหมายเหมือนกับ: อารี , โอบเอื้อ

อื้อเฟื้อ adj generous
ความหมายเหมือนกับ: เกื้อหนุน , โอบอ้อมอารี

อื้อเฟื้อ adj kind
ความหมายเหมือนกับ: เผื่อแผ่
คำตรงข้าม: ขี้เหนียว , ใจดำ

อื้อเฟื้อ v be generous
ความหมายเหมือนกับ: ใจอารี , เมตตากรุณา
คำตรงข้าม: ใจแคบ

อื้อเฟื้อ adj generous
ความหมายเหมือนกับ: ใจอารี , เมตตากรุณา
คำตรงข้าม: ใจแคบ

อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ adj too generous
ความหมายเหมือนกับ: ใจกว้าง , กรุณา , เมตตา
คำตรงข้าม: ใจแคบ , ใจดำ

อื้อเฟื้อ v be generous
ความหมายเหมือนกับ: แยแส , เอาใจใส่

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ n generousness

ความเอื้ออารี n kindheartedness
ความหมายเหมือนกับ: ความเมตตากรุณา , ความเมตตาปรานี

อื้อเฟื้อ v help
ความหมายเหมือนกับ: ช่วยเหลือ , สงเคราะห์ , สนับสนุน

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ n broad-mindedness
ความหมายเหมือนกับ: ความมีน้ำใจ
คำตรงข้าม: ความใจแคบ

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ n assistance
ความหมายเหมือนกับ: การเจือจาน , การอุดหนุน , ความเอื้อเฟื้อ , ความเผื่อแผ่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top