อืดอาด

ภาษาอังกฤษ


adv tardily
ความหมายเหมือนกับ: ช้า , ยืดยาด , อืด
คำที่เกี่ยวข้อง: slowly , dilatorily , sluggishly
คำตรงข้าม: เร็ว , รวดเร็ว , ว่องไว
ตัวอย่างประโยค: ราชสีห์เดินอืดอาดส่ายพุงกระเพื่อมอยู่กลางทุ่ง และวางสีหน้าท่าทางดูน่าเกรงขามยิ่งนัก
adj tardy
ความหมายเหมือนกับ: ช้า , ยืดยาด , อืด
คำที่เกี่ยวข้อง: slow , sluggish , dilatory
คำตรงข้าม: เร็ว , รวดเร็ว , ว่องไว
v be tardy
ความหมายเหมือนกับ: ช้า , ยืดยาด , อืด
คำที่เกี่ยวข้อง: be dilatory , be slow
คำตรงข้าม: เร็ว , รวดเร็ว , ว่องไว
ตัวอย่างประโยค: หลายคนที่เคยขึ้นโรงพักบ่นนักบ่นหนาว่า การบริการอืดอาดล่าช้า ทำให้เสียเวลาเป็นวันๆ