อืด

ภาษาอังกฤษ


v distend
ความหมายเหมือนกับ: พอง , บวม
คำที่เกี่ยวข้อง: swell
คำตรงข้าม: แฟบ
ตัวอย่างประโยค: ศพที่ห่อหุ้มด้วยผ้า และมัดไว้อย่างแข็งแรงเริ่มอืดเน่า เพราะตายมาไม่น้อยกว่า 4 วัน
adv slowly
ความหมายเหมือนกับ: ช้า , ยืดยาด , อืดอาด
คำที่เกี่ยวข้อง: dilatorily , tardily , sluggishly
คำตรงข้าม: เร็ว , รวดเร็ว , ว่องไว
ตัวอย่างประโยค: รถบัสเลี้ยวเข้าวัดตรงปากซอย ผ่านหล่มผ่านบ่อ แล้วคลานอืดๆ มาจอดหน้าโรงครัว
adj slow
ความหมายเหมือนกับ: ช้า , ยืดยาด , อืดอาด
คำที่เกี่ยวข้อง: dilatory , tardy , sluggish
คำตรงข้าม: เร็ว , รวดเร็ว , ว่องไว
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีกล่าวเสียใจต่ออาการอืดยืดยาดไม่ทันใจของทบวงฯ ในการสนองตอบนโยบายรัฐ
v be slow
ความหมายเหมือนกับ: ช้า , ยืดยาด , อืดอาด
คำที่เกี่ยวข้อง: be dilatory , be tardy
คำตรงข้าม: เร็ว , รวดเร็ว , ว่องไว