อีก

ภาษาอังกฤษ


adv again
คำที่เกี่ยวข้อง: more , repeatedly
คำตรงข้าม: พอ
ตัวอย่างประโยค: คุณควรถอยฉากออกไปตั้งหลัก คิดหาแนวทางใหม่ ก่อนจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความสำเร็จ

คำที่มี "อีก" ในคำ


อีกแล้ว adv again
ตัวอย่างประโยค: ทีมตะกร้อของไทยสามารถคว้าเหรียญทองได้อีกแล้ว

อีกด้วย adv also
ตัวอย่างประโยค: ต้นไม้เป็นสิ่งที่สร้างความความสดชื่น สร้างอากาศบริสุทธิ์ และที่สำคัญยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์บางชนิดอีกด้วย

อีกไม่ช้า adv soon
ตัวอย่างประโยค: ถ้าวิเคราะห์จากสถานการณ์พม่ากับไทยใหญ่กับโลก เราคิดว่าอีกไม่ช้าก็จะมีการตัดสินว่าพม่ากับเรา ใครถูกใครผิด

อีกไม่นาน adv soon
คำตรงข้าม: อีกนาน
ตัวอย่างประโยค: อีกไม่นานเราคงมีซอฟต์แวร์ของไทยๆ เราเองใช้

อีกหน่อย adv a little more; a little
ตัวอย่างประโยค: อาหารที่มีอยู่ไม่พอเพียงกับจำนวนคน ถ้าเพิ่มสักอีกหน่อยก็จะพอดี

อีก n crow
คำอธิบาย: ชื่อนกชนิด Corvus macrorhynchos ในวงศ์ Corvidae ตัวดำ ร้องกาๆ
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: กา
ตัวอย่างประโยค: ปากนกอีกาหนาเป็นสันแต่คอนข้างยาวคมเนื่องจากใช้ขบกัดหรือฉีกเนื้อสัตว์

อีกนัยหนึ่ง conj in other words
ความหมายเหมือนกับ: อีกแง่หนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: เครื่องนี้บันทึกข้อมูลได้ด้วยความเร็วระหว่าง 100,000 ถึง 300,000 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออีกนัยหนึ่งประมาณ 200 นิ้วต่อวินาที

อีกสักครู่ adv for a while
ความหมายเหมือนกับ: สักครู่ , ประเดี๋ยว
ตัวอย่างประโยค: หมาพากันเห่าหอนเป็นเวลานาน เขาจึงเอาไม้ขว้างปาไป มันก็หยุดเงียบ แต่อีกสักครู่ต่อมาก็เริ่มเห่าหอนอีก

อีก้อ n Akha
คำอธิบาย: ชนชาวเขาพวกหนึ่ง ในตระกูลทิเบต-พม่า มีอยู่ทางภาคเหนือของไทย คล้ายพวกมูเซอ
ความหมายเหมือนกับ: ก้อ
ตัวอย่างประโยค: ในเขตตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประกอบไปด้วยชาวเขาเผ่ามูเซอ อีก้อ และลีซอ

อีก๋อย n sandpiper
คำอธิบาย: ชื่อนกในวงศ์ Scolopacidae ตัวสีน้ำตาลเทาลายดำ ปากยาวโค้งปลายแหลม ขายาว ชอบหากินเป็นฝูงตามชายหาด มีหลายชนิด เช่น อีก๋อยใหญ่ (Numenius arquata) อีก๋อยเล็ก (N. phaeopus), ก๋อย ก็เรียก
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ก๋อย , นางก๋อย
ตัวอย่างประโยค: นกอีก๋อยจะมีปากที่ยาวโค้ง เพื่อใช้ในการคุ้ยเขี่ยหาไส้เดือน หรือหนอนตามชายทะเล

อีกที adv once more
คำอธิบาย: อีกครั้งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: หากบราซิลทำประตูได้อีกที ก็ชนะอาร์เจนติน่าแล้ว

อีกที adv once more
คำอธิบาย: อีกครั้งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: หากบราซิลทำประตูได้อีกที ก็ชนะอาร์เจนติน่าแล้ว

อีกกรณีหนึ่ง det on the other hand

อีกประการหนึ่ง conj on the other hand
ความหมายเหมือนกับ: ในอีกทางหนึ่ง

อีกทั้ง adv also
ความหมายเหมือนกับ: อีกต่างหาก

อีกต่างหาก adv also
ความหมายเหมือนกับ: อีกทั้ง

อีกทั้ง conj moreover

อีกครั้ง adv again
ความหมายเหมือนกับ: ซ้ำ

อีกแง่หนึ่ง conj in other words

ในอีกกรณีหนึ่ง det on the other hand
ความหมายเหมือนกับ: อีกกรณีหนึ่ง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง adv in other words
ความหมายเหมือนกับ: อีกนัยหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาคิดทำปลายปีกให้ดัดงอนขึ้นหรืองุ้มลงได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือทำให้มุมปะทะที่ปลายปีกทั้งสองต่างกันได้

ในอีกแง่หนึ่ง conj on the other hand
ความหมายเหมือนกับ: ในอีกทางหนึ่ง , อีกประการหนึ่ง

อีเก้อีกัง adv awkwardly
ความหมายเหมือนกับ: เก้กัง
คำตรงข้าม: คล่องแคล่ว

ในอีกทางหนึ่ง adv on the other hand
ความหมายเหมือนกับ: ในอีกกรณีหนึ่ง , ในอีกแง่หนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: ปัญหานี้แก้ไขได้ในอีกทางหนึ่งคือ ต้องหาแหล่งเงินทุนที่ใหม่

ซ้ำแล้วซ้ำอีก adv again and again
ความหมายเหมือนกับ: ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ตัวอย่างประโยค: เมื่อรัฐจะกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐจะต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ ภูมิหลังของบริเวณนี้อย่างชัดเจน มิฉะนั้นนโยบายที่กำหนดอาจผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีก

ทำอีกครั้ง v repeat
ความหมายเหมือนกับ: ทำใหม่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top