อิสระ

ภาษาอังกฤษ


adj free
คำอธิบาย: เป็นใหญ่, ปกครองตนเอง, เป็นไทแก่ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: independent , liberal
ตัวอย่างประโยค: อังกฤษจัดตั้งคูเวตเป็นรัฐอิสระเมื่อพ.ศ.2442
adv freely
คำอธิบาย: เป็นใหญ่, ปกครองตนเอง, เป็นไทแก่ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: independently , liberally
ตัวอย่างประโยค: ความพึงพอใจแบบที่ไม่มีศูนย์กลาง ทำให้สมาชิกสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้อย่างอิสระ