อำมหิต

ภาษาอังกฤษ


adv brutally
ความหมายเหมือนกับ: ร้ายกาจ , โหดเหี้ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: cruelly , ruthlessly , heartlessly , callously , inhumanely , malevolently , unkindly , viciously
adj heartless
ความหมายเหมือนกับ: เหี้ยม , โหด , ใจร้าย , ใจยักษ์ , โหดเหี้ยม , เหี้ยมโหด
คำที่เกี่ยวข้อง: unfeeling , cold-hearted , brutal , cruel , merciless
adv heartlessly
ความหมายเหมือนกับ: เหี้ยม , โหด , ใจร้าย , ใจยักษ์ , โหดเหี้ยม , เหี้ยมโหด
คำที่เกี่ยวข้อง: unfeelingly , brutally , cruelly , mercilessly
v be heartless
ความหมายเหมือนกับ: เหี้ยม , โหด , ใจร้าย , ใจยักษ์
คำที่เกี่ยวข้อง: be cold-hearted , be cruel , be merciless
adj cruel
ความหมายเหมือนกับ: ใจมาร , ใจร้าย , เหี้ยมโหด
คำที่เกี่ยวข้อง: brutal , evil-spirited , vicious , cruel , pitiless , merciless , harsh , wicked , savage
คำตรงข้าม: ใจดี
adj ruthless
ความหมายเหมือนกับ: โหดร้าย , เหี้ยมโหด
คำที่เกี่ยวข้อง: brutal , pitiless , heartless , cruel
adv ruthlessly
ความหมายเหมือนกับ: โหดร้าย , เหี้ยมโหด
คำที่เกี่ยวข้อง: brutally , pitilessly , heartlessly , cruelly
adv brutally
ความหมายเหมือนกับ: โหดร้าย , โหดเหี้ยม , โหด , เหี้ยมเกรียม
คำที่เกี่ยวข้อง: savagely , atrociously , ruthlessly , cruelly
คำตรงข้าม: ใจดี , เมตตา
adj brutal
ความหมายเหมือนกับ: โหดร้าย , โหดเหี้ยม , โหด , เหี้ยมเกรียม
คำที่เกี่ยวข้อง: savage , atrocious , ruthless , cruel
คำตรงข้าม: ใจดี , เมตตา
adv cruelly
ความหมายเหมือนกับ: ชั่วร้าย , เลวทราม , ใจร้าย , เหี้ยมโหด , ทารุณ
คำที่เกี่ยวข้อง: viciously , savagely , brutally , mercilessly
คำตรงข้าม: ปรานี