อำพราง

ภาษาอังกฤษ


v conceal
คำอธิบาย: ปิดบังโดยลวงให้เข้าใจไปทางอื่น, พูดหรือแสดงอาการไม่ให้รู้ความจริง
ความหมายเหมือนกับ: ปิดบัง , งำ
คำที่เกี่ยวข้อง: cover up , hide , keep secret , keep back , suppress the truth , maintain secrecy , bogus , hide , deceive , delude
คำตรงข้าม: เปิดเผย