อำนาจ

ภาษาอังกฤษ


n power
คำอธิบาย: อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทำตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือความที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์
คำที่เกี่ยวข้อง: influence , control , domination , command , mastery
ตัวอย่างประโยค: ตราบใดที่เขายังอยู่ใต้อำนาจของพวกมัน เขาย่อมต้องขาดความอิสระเช่นนี้เรื่อยไป
n authority
ความหมายเหมือนกับ: สิทธิ
คำที่เกี่ยวข้อง: power , right , privilege , prerogative
ตัวอย่างประโยค: หากผู้เป็นเจ้าของเครื่องไม่สามารถมาดำเนินการได้เอง เขาต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทน
n power
ความหมายเหมือนกับ: กำลัง , ความรุนแรง
คำที่เกี่ยวข้อง: might , energy , force , strength , control , domination , mastery
ตัวอย่างประโยค: พ่อของเขามักใช้อำนาจบีบบังคับผู้อื่นเสมอ
n power
คำอธิบาย: ความสามารถหรือสิ่งที่สามารถทำหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
คำที่เกี่ยวข้อง: force , might
ตัวอย่างประโยค: นับจากวันที่น้องหายตัวไป แม่ได้แต่ขออำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน