อำนวยการ

ภาษาอังกฤษ


v direct
ความหมายเหมือนกับ: สั่งการงาน , สั่งงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: manage , administer , give orders , supervise
ตัวอย่างประโยค: พระองค์ทรงเป็นทั้งบรรณาธิการและอำนวยการหนังสือพิมพ์ ที่ออกโดยคนไทยฉบับแรกนี้