อาศัยอยู่

ภาษาอังกฤษ


v stay overnight
ความหมายเหมือนกับ: ค้าง , พักแรม , พักอาศัย , พักอยู่ , ค้างแรม
คำที่เกี่ยวข้อง: spend the nigh , lodge for a night , pass the night , put up for the night
v stay
ความหมายเหมือนกับ: พัก , อาศัย , อยู่อาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: live , reside