อาศัย

ภาษาอังกฤษ


n habitat
ความหมายเหมือนกับ: ที่พัก , ที่อยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: natural environment
ตัวอย่างประโยค: ป่าไม้เป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด
v use
ความหมายเหมือนกับ: พึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: employ
ตัวอย่างประโยค: ขบวนรถไฟต้องอาศัยรถจักรทำหน้าที่ฉุดลากรถคันอื่นๆ ที่พ่วงอยู่ให้เคลื่อนที่ไปขบวน
v settle
ความหมายเหมือนกับ: พักพิง , อยู่ , พักอาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: reside , dwell
ตัวอย่างประโยค: ชาวพื้นเมืองพวกอบอริจินได้อพยพเข้ามาอาศัยในออสเตรเลียเป็นเวลานับหมื่นๆปีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
v apply
ความหมายเหมือนกับ: อ้างถึง
ตัวอย่างประโยค: บาลอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา 89 จัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ