อารมณ์

ภาษาอังกฤษ


n temper
คำอธิบาย: สภาพของจิตใจ
ความหมายเหมือนกับ: จิตใจ , ความรู้สึก
คำที่เกี่ยวข้อง: feeling , mood
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะทำงาน
n (taking into) consideration
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องยึดหน่วง
คำที่เกี่ยวข้อง: (taking to) mind heart , (taking into) consideration
ตัวอย่างประโยค: อย่าเอาเรื่องเช่นนี้มาเป็นอารมณ์ดีกว่า
n characteristics
ความหมายเหมือนกับ: นิสัยใจคอ
คำที่เกี่ยวข้อง: behavior
ตัวอย่างประโยค: คนที่เป็นคนอารมณ์ตลอดเวลาจะเป็นที่รักชอบของเพื่อน