อาณาบริเวณ

ภาษาอังกฤษ


n territory
คำอธิบาย: ขอบเขตของสถานที่
ความหมายเหมือนกับ: อาณาเขต , ขอบเขต , บริเวณ , เขต
คำที่เกี่ยวข้อง: area , region
ตัวอย่างประโยค: จีนเป็นรัฐทางการเมืองที่ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตกว่าสหรัฐอเมริกา

คำที่มี "อาณาบริเวณ" ในคำ


แผ่อาณาบริเวณ v extend the boundary
ความหมายเหมือนกับ: ขยายอาณาเขตค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top