อัปลักษณ์

ภาษาอังกฤษ


adj ugly
คำอธิบาย: มีลักษณะไม่เป็นมงคล
ความหมายเหมือนกับ: น่าเกลียด
คำที่เกี่ยวข้อง: hideous , ill-favored , unsightly
คำตรงข้าม: รูปงาม
ตัวอย่างประโยค: ออสเตรเลียที่เขาค้นพบยังคงเป็นดินแดนของคนป่าเถื่อนที่มีหน้าตา และท่าทางอัปลักษณ์

คำที่มี "อัปลักษณ์" ในคำ


ความอัปลักษณ์ n ugliness
คำอธิบาย: ลักษณะที่ถือว่าไม่เป็นมงคล, ลักษณะที่ไม่ดี, ชั่ว, เลวทราม
ความหมายเหมือนกับ: ความงดงาม
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนป่าเถื่อนที่มีความอัปลักษณ์ทั้งหน้าตาและจิตใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top