อันธพาล

ภาษาอังกฤษ


adj delinquent
คำอธิบาย: ที่มีนิสัยเกะกะระราน
ความหมายเหมือนกับ: พาล
คำที่เกี่ยวข้อง: rascally , wayward , rough , unruly , refractory , recalcitrant
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายของเขามีนิสัยอันธพาลเป็นที่เบื่อหน่ายของบรรดาญาติๆ
n social evil doer
คำอธิบาย: คนเกะกะระราน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนพาล
ตัวอย่างประโยค: เธอถูกพวกอันธพาลในซอยจี้เอาสร้อยไปเมื่อคืนนี้