อัตราเร็ว

ภาษาอังกฤษ


n speed
คำอธิบาย: อัตราการเคลื่อนที่ของวัตถุต่อหนึ่งหน่วยเวลาโดยไม่คำนึงถึงทิศทางของการเคลื่อนที่
ความหมายเหมือนกับ: อัตราความเร็ว