อังสตรอม

ภาษาอังกฤษ


clas angstrom
คำอธิบาย: หน่วยที่ใช้วัดระยะสั้นมากๆ 1 อังสตรอมมีค่าเท่ากับ 10 (-10) เมตร


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top