ออกเมล็ด

ภาษาอังกฤษ


v granulate
ความหมายเหมือนกับ: ออกดอกเป็นเมล็ด , แตกเมล็ด , ตกเมล็ด
คำที่เกี่ยวข้อง: produce seed lower


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top