อลูมิเนียม

ภาษาอังกฤษ


n aluminium
ความหมายเหมือนกับ: อลูมินัม
คำที่เกี่ยวข้อง: stainless steel , aluminum
ตัวอย่างประโยค: ภาชนะเครื่องครัวส่วนใหญ่จะทำมาจากอลูมิเนียม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top