อย่างฉับพลัน

ภาษาอังกฤษ


adv suddenly
ความหมายเหมือนกับ: โดยทันที
คำที่เกี่ยวข้อง: abruptly , unexpectedly , all of a sudden , immediately , instantly , at once