อย่าง

ภาษาอังกฤษ


n method
ความหมายเหมือนกับ: ทำนอง , วิธี , แบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: way , means
n type
ความหมายเหมือนกับ: ชนิด , สิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: kind , sort
ตัวอย่างประโยค: โครงสร้างของสะพานรถไฟบางอย่างออกแบบไว้สำหรับการบรรทุกน้ำมันเครื่องเคมีที่เป็นของเหลวและปูนซีเมนต์
adv severely
คำอธิบาย: เขียนหน้าคุณศัพท์เพื่อให้คุณศัพท์แสดงเป็นคำวิเศษณ์ขยายความคำคุณศัพท์
คำที่เกี่ยวข้อง: extremely , seriously , comprehensively , greatly
ตัวอย่างประโยค: การกีดกันทางการค้านี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากต่อทั้งประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้นำเข้า