อยู่ต่อหน้ากัน

ภาษาอังกฤษ


v confront
ความหมายเหมือนกับ: เผชิญหน้ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: face


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top