อยาก(รับประทานอาหาร)

ภาษาอังกฤษ


v crave
ความหมายเหมือนกับ: อยากดื่ม (เหล้า)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top