อมตะ

ภาษาอังกฤษ


adj immortal
คำอธิบาย: ไม่ตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: everlasting , undying , eternal
ตัวอย่างประโยค: มีความเชื่อว่าวิญญาณนั้นเป็นสิ่งอมตะไม่มีตาย
adj everlasting
คำอธิบาย: เป็นที่นิยมยั่งยืน
คำที่เกี่ยวข้อง: long-lasting
ตัวอย่างประโยค: เพลงที่เธอเลือกร้องล้วนแต่ไพเราะและอมตะเป็นที่รู้จักกันทั่วในหมู่คนฟัง