อนุมาตรา

ภาษาอังกฤษ


n subsection
คำอธิบาย: ข้อย่อยของมาตราในกฎหมายที่มีเลขกำกับอยู่ในวงเล็บ
หน่วยนับ: อนุมาตรา
ตัวอย่างประโยค: มาตราที่ 11 ยังมีอนุมาตราอีกหลายอนุมาตรา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top