อนุญาต

ภาษาอังกฤษ


v allow
คำอธิบาย: ยอมให้ตามที่ขอ
ความหมายเหมือนกับ: ยินยอม , ยอมให้ , ยอม
คำที่เกี่ยวข้อง: permit , consent , give agreement or permission
คำตรงข้าม: ห้าม
ตัวอย่างประโยค: สารกันเสียที่จะใช้ใส่อาหารได้นั้นจะต้องเป็นชนิดที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตและจะต้องใช้ในปริมาณที่วางมาตรฐานกำหนดไว้