อกสั่นขวัญแขวน

ภาษาอังกฤษ


v tremble with fright
คำอธิบาย: ตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: frighten , scare
ตัวอย่างประโยค: เจ้าพ่อตะโกนใส่ด้วยน้ำเสียงที่ดุดันทำให้หลายคนถึงกับอกสั่นขวัญแขวน