ห้อมล้อม

ภาษาอังกฤษ


v be besieged
ความหมายเหมือนกับ: กลุ้มรุม , รุมล้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: be thronged , throng , be mobbed , surround
ตัวอย่างประโยค: แฟนเพลงพากันห้อมล้อมนักร้องหนุ่มหน้าหล่อและส่งเสียงกรี๊ดตลอดเวลา
v surround
ความหมายเหมือนกับ: โอบล้อม , แวดล้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: encircle , enclose , encompass , envelop , hem in
ตัวอย่างประโยค: สถานที่แห่งนี้ห้อมล้อมด้วยภูเขา