ห้องทดลอง

ภาษาอังกฤษ


n laboratory
คำอธิบาย: ห้องที่ใช้ทำการวิจัย หรือทดลองทางวิทยาศาสตร์
หน่วยนับ: ห้อง
ความหมายเหมือนกับ: ห้องแลป
คำที่เกี่ยวข้อง: lab
ตัวอย่างประโยค: ยาเสพย์ติดสังเคราะห์เป็นยาเสพย์ติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีในห้องทดลอง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top